6GFMEF4 220 V - 380 V DİZEL JENERATÖR

6GFMEF4 220 V - 380 V DİZEL JENERATÖR

Ürün Kodu: 6GFMEF4
 


220V : ÇIKIŞ 7KW  

380V : ÇIKIŞ 7,5 KW